Skip to content

Stanowisko pomiarowe turbin wodnych składa się z następujących elementów:

- komory testowej

- układu hydraulicznego (filtr, pompa, przepływomierz, elektrozawór, przewód doprowadzający wodę z przyłączem 3/4")

- masztu

- ciężarka

- komputera sterującego

W górnej części stanowiska znajduje się komora testowa, w której montowana jest wykonana przez Was turbina. Komora testowa pełni też funkcję zbiornika na wodę, która pozostając w obiegu zamkniętym napędza testowane maszyny. W komorze testowej znajduje się odpływ zabezpieczony filtrem oraz przewód dostarczający wodę. Woda jest pobierana przez odpływ do dolnej części stanowiska, w której znajduje się układ hydrauliczny składający się z pompy, przepływomierza i elektrozaworu. Pompa jest sterowana falownikiem, co zapewnia stałe parametry pracy niezależnie od zmian napięcia w sieci elektrycznej. Pompa tłoczy wodę do górnej części stanowiska. Bez zamontowanej turbiny wydatek wody wypływającej z przewodu dostarczającego wodę wynosi 0,66 l/s.

Obok komory testowej znajduje się dwumetrowy maszt z układem bloczków ruchomych przez które poprowadzone jest cięgno z ciężarkiem 5 kg. Dzięki zastosowaniu układu bloczków ruchomych naciąg cięgna wynosi 25 N, a długość cięgna nawijanego podczas pracy turbiny na bębenek to 4 m. Zadaniem każdej turbiny jest wykonanie pracy 100 J, w konkurencji moc liczy się jak najkrótszy czas wykonania zadania, a w konkurencji wydajność jak najmniejsze zużycie wody.

Test turbiny wodnej rozpoczyna się od montażu w komorze testowej. Do dyszy turbiny za pomocą kolanka montażowego z ruchomą nakrętką 3/4" zostaje podłączony przewód dostarczający wodę, a na bębenek nawijane jest cięgno poprowadzone przez układ bloczków ruchomych. Po zamontowaniu turbiny, uruchamiana jest pompa, która przez pierwsze 5 sekund pracuje na mniejszych obrotach. Ma to za zadanie wypełnienie wszystkich elementów hydraulicznych wodą i zapewnienie jednakowych warunków pomiaru dla każdego zespołu. Po tym czasie pompa zaczyna pracować z pełną mocą i rozpoczyna się pomiar dwóch parametrów: czasu i zużycia wody. Woda dostarczona przez przewód trafia do dyszy, a z niej w łopatki turbiny. Tarcza zaczyna się kręcić wprowadzając w ruch bębenek na który nawijane jest cięgno, co powoduje ruch pięciokilogramowego ciężarka w górę. Gdy ciężarek dotrze na wysokość dwóch metrów fotokomórka zatrzymuje pracę stanowiska pomiarowego, a na komputerze sterującym wyświetlane zostają parametry osiągnięte przez testowaną turbinę: czas podnoszenia i zużyta woda.