Skip to content

Przez wypełnieniem zgłoszenia, rozwiąż krótki quiz

Która z podanych jest największą elektrownią wodną na świecie?
Która z wymienionych turbin jest turbiną akcyjną?
Jakiego typu elektrownią jest elektrownia wodna w Żarnowcu?
Która elektrownia wodna w Polsce ma największą moc?
Wskaż przepływową elektrownię wodną o największej mocy w Polsce?
Jaka jest łączna moc generatorów w elektrowni wodnej w Żarnowcu?
Jaka jest maksymalna liczba dysz, którą można zastosować w turbinie Peltona o pionowym wale?