Skip to content

Przez wypełnieniem zgłoszenia, rozwiąż krótki quiz

Która z podanych jest największą elektrownią wodną na świecie?

Która z wymienionych turbin jest turbiną akcyjną?

Jakiego typu elektrownią jest elektrownia wodna w Żarnowcu?

Która elektrownia wodna w Polsce ma największą moc?

Wskaż przepływową elektrownię wodną o największej mocy w Polsce?

Jaka jest łączna moc generatorów w elektrowni wodnej w Żarnowcu?

Jaka jest maksymalna liczba dysz, którą można zastosować w turbinie Peltona o pionowym wale?