Skip to content

Przez wypełnieniem zgłoszenia, rozwiąż krótki quiz

Która z podanych jest największą elektrownią wodną na świecie?

Która z wymienionych turbin jest turbiną akcyjną?

Jakiego typu elektrownią jest elektrownia wodna w Żarnowcu?

Która elektrownia wodna w Polsce ma największą moc?

Wskaż przepływową elektrownię wodną o największej mocy w Polsce?

Jaka jest łączna moc generatorów w elektrowni wodnej w Żarnowcu?

Jaka jest maksymalna liczba dysz, którą można zastosować w turbinie Peltona o pionowym wale?

Tags :
Share :

Piotr Przybylski

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis error dignissimos fugiat voluptas, asperiores quibusdam exercitationem id quam reiciendis expedita quidem nemo? Illo quod suscipit est possimus officiis repellendus eum.