Skip to content

Czym jest Turniej Maszyn?

PGE Turnieje Maszyn Wodnych i Wiatrowych kierowane są do uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Zadaniem uczestników jest zbudowanie turbiny przetwarzającej energię wiatru lub wody na energię mechaniczną zgodnie z wytycznymi podanymi w regulaminie. Testy zbudowanych maszyn odbywają się przy użyciu unikatowych stanowisk pomiarowych, zapewniających wysoką dokładność pomiaru parametrów turbin. Do tej pory w Turniejach wzięło udział łącznie ponad 8000 uczniów i nauczycieli z całej Polski, którzy zbudowali ponad 3000 turbin wodnych i wiatrowych.
Naszym celem jest propagowanie wiedzy technicznej związanej z odnawialnymi źródłami energii wśród dzieci i młodzieży. A także zainspirować uczniów do majsterkowania w warsztatach. 

PGE Turniej Maszyn Wiatrowych polega na zbudowaniu modelu maszyny przetwarzającej energię wiatru na energię mechaniczną. Uczniowie swoje konstrukcje wykonują samodzielnie lub w dwu- trzyosobowych
zespołach przestrzegając wymiarów zamieszczonych regulaminie. Głównym zadaniem jest zaprojektowanie i wykonanie łopatek wiatraka o średnicy do 500 mm. Zawodnik, możliwie starannie dobiera materiały konstrukcyjne, kształt i kąt nachylenia łopat oraz sposób zamocowania na wale turbiny. Podczas Turnieju startujące maszyny  oceniane w trzech kategoriach:
– Największa moc
– Obroty przy obciążonym wale maszyny
– Moment obrotowy przy zatrzymanym wale

Testy maszyn dokonywane są za pomocą stanowiska pomiarowego wyposażonego w momentomierz tensometryczny i encoder, zapewniających wysoką dokładność otrzymywanych wyników. 
Suma uzyskanych punktów we wszystkich kategoriach decyduje o jakości maszyn i miejscu zajętym w klasyfikacji generalnej.

PGE Turniej Maszyn Wodnych polega na zbudowaniu modelu maszyny przetwarzającej energię potencjalną i kinetyczną wody na energię mechaniczną. Uczniowe swoje konstrukcje wykonują samodzielnie lub w dwu- trzyosobowych zespołach korzystając z wymiarów zamieszczonych regulaminie. Głównym zadaniem uczestnika Turnieju jest wykonanie turbiny wodnej o maksymalnej średnicy 320 mm. Zawodnik możliwe starannie dobiera materiały konstrukcyjne, kształt łopatek, średnicę wylotową dyszy, rodzaj łożyskowania a także średnicę wałka, na który nawijane będzie cięgno.
Maszyny wykonane przez zawodników konkurują w dwóch niezależnych kategoriach „Moc” i „Wydajność”. W obydwu kategoriach zadaniem maszyny jest podniesienie ciężarka o masie 5 kg na wysokość 2 m. W kategorii „Moc” liczy się czas w jakim maszyna wykona to zadanie, a w kategorii „Wydajność” liczy się ilość zużytej wody.

Stanowisko pomiarowe mierzy czas wykonania zadania z dokładnością do 1 milisekundy, a ilość zużytej wody z dokładnością do 10 mililitrów.

Jedyny taki Turniej!

Dwie kategorie wiekowe
turnieje organizowane są dla dwóch grup wiekowych: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe
Atrakcyjne nagrody
Nagroda główna dla najlepszej drużyny 2000 PLN. Nagrody pieniężne na finale i rzeczowe podczas eliminacji regionalnych. Pula nagród 30 000 PLN.
Eliminacje w całej Polsce
Eliminacje do Turnieju przeprowadzane są w szkołach w całej Polsce. Sprawdź, które eliminacje rozgrywają się najbliżej Ciebie
Finał w Warszawie
Najlepsze zespoły wyłonione w eliminacjach regionalnych spotkają się na finale w Warszawie

WEŹ UDZIAŁ W TURNIEJU!

Finał PGE Turnieju Maszyn Wiatrowych 2023